【攻略搜索】>>
 • 07月29日
 • 06月18日
 • 05月05日
 • 04月11日
 • 03月08日
 • 09月06日
 • 03月30日
 • 03月16日
 • 01月02日

武神,我要打十个! ! by须佐之男统一光属性的下怪战斗型牌组,种族以兽战,兽,鸟兽为主,主力的大和能够每回合不断检索堆墓,并且有专用手坑和墓地坑,能够加攻炸牌抗破坏。 【武神】——可以被《炎舞-天玑》检索的武神-倭 ,在各种武神器和永续魔法·陷阱的保护下实行一夫当关的战斗方式。能借武神降临 直接登场的超量怪兽武神帝-须佐之男 更是能手执武神器-羽羽斩 欧尼斯特 等神兵将对方怪兽大量歼灭。

—— 《武神》

2019-07-29


武神


  点评
泛用卡池(27枚/20种类)

2016-06-18


武神


  点评
泛用卡池(24枚/19种类)

2015-05-05


武神


  点评
泛用卡池(26枚/15种类)

2015-04-11


武神


  点评
泛用卡池(23枚/17种类)

2015-03-08


武神


  点评
泛用卡池(29枚/17种类)

2014-09-06


武神


  点评
泛用卡池(28枚/19种类)

2014-03-30


古遗物武神


  点评
泛用卡池(26枚/18种类)

2014-03-16


武神


  点评
泛用卡池(27枚/19种类)

2014-01-02


武神


  点评
泛用卡池(27枚/21种类)

精选【武神】系列优胜卡组
武神关联卡图欣赏

【武神】系列主卡组统计

 • 27武神-倭
 • 25武神器-羽羽斩
 • 23炎舞-「天玑」
 • 19武神器-品
 • 17强欲而谦虚之壶
 • 16强制脱出装置
 • 16武神降临
 • 15武神-御雷
 • 15欧尼斯特
 • 13虚无空间
 • 13武神-日孁
 • 10增殖的G
 • 8神之警告
 • 8奈落的落穴
 • 8武神器-丛云
 • 8效果遮蒙者
 • 8禁忌的圣枪
 • 7激流葬
 • 7武神器-边津甲
 • 5愚蠢的埋葬
 • 5鹰身女妖的羽毛扫
 • 4旋风
 • 4突破技能
 • 4神之宣告
 • 4死者苏生
 • 4武神-荒樔田
 • 3大风暴
 • 3魔族之链
 • 3   武神器-边津
 • 3古遗物运动机构
 • 3暗炎星-熊志
 • 3二重旋风
 • 3   武神器-獬豸
 • 3次元幽闭
 • 3古遗物-巨怒剑
 • 3古遗物的神智
 • 2   神圣防护罩-反射镜力-
 • 2古遗物-微怒剑
 • 2幻兽之角
 • 2武神-蛭子
 • 2武神器-都牟刈
 • 2月之书
 • 2双龙卷
 • 2卡片汽车·D
 • 2剑现的武神
 • 2   帝王斗技场
 • 2黑洞
 • 2幽鬼兔
 • 2皇帝斗技场
 • 2武神器-蜂
 • 2夜摄
 • 2神之通告
 • 2我身作盾
 • 1地碎
 • 1简易融合
 • 1贪欲之瓶
 • 1无限泡影
 • 1武神器-八尺琼
 • 1武神器-冲津
 • 1光子斩击者
 • 1古遗物-商神杖
 • 1转生的预言